Home » » Salat Jama' dan Qashar

Salat Jama' dan Qashar

Written By yatamu nashihuddin on Tuesday, February 19, 2013 | 11:17 PM

                                                                     Salat Jama dan Qashar

oleh: Nashihuddin, M.Ag
A. Shalat Jama'
1.    Pengertian Salat Jama’
       Salat jama’ menurut etimologi (bahasa) adalah mengumpulkan atau menggabungkan salat. Sedangkan menurut terminologi (istilah) adalah mengumpulkan dua salat wajib pada satu waktu, baik yang dikerjakan pada waktu salat pertama maupun pada waktu salat kedua. Misalnya salat dzuhur digabung dengan salat ashar dan salat maghrib digabung dengan salat Isya. Sedangkan salat subuh tidak bisa digabung dengan salat  yang lainnya. Artinya, salat subuh harus dikerjakan tepat pada waktunya.

2.    Hukum Salat Jama’
       Hukum salat jama’ adalah mubah. Artinya, salat jama’ adalah keringanan yang diperbolehkan dalam Islam sebagai kemudahan (rukhsah) dari Allah Swt kepada hambanya. Dalil yang membolehkan menjama’ salat adalah sabda Rasulullah Saw:

عَنْ اَنَسٍ قَالَ :كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم اِذَا رَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخّرَ الظُّهْرِ اِلَى وَقْتِ اْلعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَاِنْ زَاغَتْ قَبْلَ اَنْ يَرْتَحِلَ صَلّىَ الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ .
رواه البخارى ومسلم
Artinya:
“Dari Anas ia berkata: Rasulullah Saw bila berangkat dalam perjalanansebelum tergelincir matahari, maka beliau mentakhirkan salat dzuhur ke Ashar, kemudian beliau berhenti untuk menjama’ keduanya. Jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau salat dzuhur dahulu kemudian baru beliau naik kendaraan.” (HR. Bukhari dan Muslim).

3.    Sebab-sebab Salat Boleh di Jama’
       Hal-hal yang menyebabkan salat boleh di Jama’sebagai berikut:
a.    Sedang berada di Arafah dan Muzdalifah pada saat melakukan ibadah haji,
b.    Sedang dalam perjalanan jauh  (musafir)
c.    Dalam keadaan sakit atau udzur,
d.    Ada keperluan penting yang bukan menjadi kebiasaan
e.    Karena hujan 

4.    Macam-macam Salat Jama’
       Salat jama’ ada dua macam, yaitu
a.    Jama’ Taqdim. Jama’ Taqdim ialah menggabungkan dua salat wajib yang dikerjakan pada satu   waktu dan mengerjakannya pada waktu salat yang pertama. Contohnya; salat dzuhur digabung dengan salat Ashar dan dikerjakan pada waktu salat dzuhur atau salat magrib digabung dengan salat isya dan dikerjakan pada waktu salat dzuhur.
b.    Jama’ takhir. Jama’ takhir ialah menggabungkan dua salat wajib yang dikerjakan pada satu waktu dan mengerjakannya pada saat yang terakhir. Contohnya: salat dzuhur digabung dengan salat ashar dan dikerjakan pada salat Ashar, atau salat magrib digabung dengan salat isya dan dikerjakan pada sahalat isya.

5.    Salat yang boleh dijama’
       Salat yang boleh di jama’ adalah salat dzuhur dengan salat asar atau salat magrib dengan salat isya. Tidak boleh salat ashar dengan magrib atau salat isya dengan salat subuh.

6.    Syarat-syarat Salat jama’
       Salat boleh dijama’ bila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a.    Sedang dalam perjalanan jauh (musafir).
b.    Perjalanan itu berjarak jauh (80,64 km atau perjalanan lebih dari satu hari satu malam),
c.    Niat salat jama’ taqdim atau jama’ takdim ketika takbiratul ihram.

1)    Contoh niat salat dzuhur jama’ taqdim

اُصَلىِّ فَرْضَ الظُّهْرِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ  مَجْمُوْعًا اِلَيْهِ اْلعَصْرِ لِلهِ تَعَالىَ    
2)    Contoh niat salat ashar jama taqdim
اُصَلْىِ فَرْضَ اْلعَصْرِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوْعًا اِلَى الظّهْرِ لِلهِ تَعَالىَ
3)    Contoh niat salat maghrib jama takhir
اُصَلّىِ فَرْضَ اْلمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوْعًا اِلىَ الَعِسَاءِ لِلهِ تَعَالىَ
4)    Contoh niat salat isya jama’ takhir
اُصَلّىِ فَوْضَ اْلعِسَاءِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوْعًا اِلَيْهِ اْلمَغْرِبِ لِلهِ تَعَالىَ

B.    Salat Qashar
1.    Pengertian Salat Qashar
Menurut bahasa, qashar artinya meringkas. Sedangkan menurut istilah adalah  mengerjakan salat fardu dengan cara meringkas yaitu salat yang empat rakaat diringkas menjadi dua rakaat. Allah Swt berfirman:

Artinya;”Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah Mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.”(QS. An-Nisa : 101)

2.    Syarat-syarat  salat boleh di Qashar
a.    Dalam perjalanan (musafir)
b.    Perjalanan itu berjarak jauh,
c.    Dalam keadaan sakit dan sudah udzur
d.    Salat yang boleh di qashar adalah salat yang jumlah rakaatnya empat
e.    Niat mengqashar salat pada waktu takbiratul ihram.
-Lafal niat Qashar dzuhur
اُصَلّىِ فَرْضَ الظّهْرِ رَكْعَتَيْنِ قَصْرًا لِلهِ تَعَالىَ
                 -Lafal niat Qashar Ashar
اُصَلّىِ فَرْضَ اْلعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ قَصْرًا لِلهِ تَعَالىَ

-Lafal niat Qashar Isya
اُصَلىِّ فَرْضَ اْلِعسَاءِ  رَكْعَتَيْنِ قَصْرًا لِلهِ تَعَالىَ

C.    Salat Jama’ Qashar
Salat jama’ qashar adalah salat yang plaksanaanya di samping jama’ juga di qashar baik dalam jama’ taqdim maupun jama’ takhir. Salat yang semula empat rakaat  (dzuhur, ashar, dan isya) dikerjakan dua rakaat, tidak ada selingan antara kedua salat yang di jama’kan.
Adapun contoh niat salat jama’ qashar adalah sebagai berikut:
1.    Niat salat Dzuhur Qashar jama’ takdim

اُصَلّىِ فَرْضَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ قَصْرًا وَمَجْمُوْعًا اِلَيْهِ اْلعَصْرِ لِلهِ تَعَالىَ
2.    Niat salat ashar qashar  jama’ takhir

اُصَلّى فَرْضَ اْلعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَصْرًا وَمَجْمُوْعًا اِلَيْهِ الظّهْرِ لِلهِ تَعَالىَ


                                                          UJI KOMPETENSI

A.    Berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang paling benar !
1.    Shalat jama’ adalah salat yang ....
        a.    Dipisahkan                    c. Diringkas
        b.    Digabungkan                d. Ditunda
2.    Dibolehkannya seseorang untuk menjama’ maupun menqasar shalat wajib adalah....
       a.    Sebagai kemudahan (rukhsah) dari Allah Swt. Kepada hamba-Nya.
       b.    Sebagai bukti bahwa tidak ada alasan untuk meninggalkan slat lima waktu.
       c.    Sebagai bukti kasih sayang Allah Swt. Kepada hamba-Nya.
       d.    Semua jawaban salah
3.    Salat yang tidak boleh dijama’ adalah salat...
        a.    Dzuhur        b. Maghrib            c. Isya                d. Subuh
4.    Salah satu sebab dibolehkannya menjama’ maupun menqashar salat wajib adalah......
        a.    Karena lupa waktunya                                        c. Sedang berhalangan
        b.    Sedang dalam perjalanan jauh (musafir)            d. Karena sedang sibuk
5.    Melaksanakan salat asar pada waktu salat zuhur disebut....
        a.    Jama takdim          b. Jama takhir        c. Qashar             d. Jama taksir
6.    mengerjakan salat fardu dengan cara meringkas yaitu salat yang empat rakaat diringkas menjadi dua rakaat disebut .....
         a.    Jama takdim          b. Jama takhir        c. Qashar             d. Jama taksir
7.    Salat yang tidak boleh di qashar adalah....
         a.    Salat zuhur         b. Salat asar                 c. Salat magrib            d. Salat isya
8.    Salat jama’ qashar artinya.....
         a.    Menyatukan dua salat pada satu waktu salat
         b.    Menyatukan dua salat pada satu waktu dan meringkasnya.
         c.    Meringkaskan dua waktu salat dan menyatukan pada satu waktu
         d.    Merangkum dua salat pada satu salat
9.    Salat yang tidak boleh di jama dan qashar adalah.....
         a.    Ashar dengan zuhur            c. Asar dengan magrib
         b.    Magrib dengan isya            d. Asar dengan magrib
10.    Salat jama’ ada dua macam, yaitu....
         a.    Jama’ takdim dan jama’ qashar        c. Jama’ takhir dan jama’ qashar
         b.    Jama takdim dan jama takhir        d. Jama’ taksir dan jama akhir
B.    Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!
1.    Jelaskan apa  pengertian dan hukum salat jama’ ?
2.    Sebutkan sebab-sebab salat boleh di jama’ !
3.    Sebutkan dan jelaskan macam-macam salat jama !
4.    Sebutkan dan jelaskan macam-macam salat jama !
5.    Berilah tanda harakat ayat dibawah ini kemudian jelaskan maksud dari ayat tersebut !
واذا ضربتم فى ا لأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ...سورة النساء:
 ١٠١

Thanks bwat pengunjung website/ blog ini..jangan lupa komentarnya yaaaa....
Share this article :

+ comments + 2 comments

April 13, 2013 at 8:46 PM

Saya ingin bertanya.....
Pada suatu hari saya berpegian
Bila Kita sudah sholat Ashar dengan menjama` Taqdim dengan sholat Duhur..........
ternyata Bis tersebut berhenti di Masjid saat waktu Sholat Ashar tiba......
Apakah saya perlu Sholat ashar kembali ?

April 24, 2013 at 8:45 PM

Jawaban atas pertanyaan Sdr. Wisam JP.
sebelumnya simak cerita berikut ini sehingga anda bisa mengambil keputusan karena kasusnya sama persis dengan kisah berikut ini. ada dua orang sahabat yang sedang melakukan perjalanan jauh...suatu saat waktu salat sudah tiba namun keduanya tidak menemukan air. lantas keduanya bertayamum sebagai pengganti wudhu. setelah salat keduanya melanjutkan perjalanan namun di salah satu jalan keduanya menemukan air. yang satu berkeyakinan bahwa ia sudah melaksanakan salat dan tayamumnya sah sedangkan yang satunya agar yakin dan tidak bimbang iapun lalu berwudu dengan air tersebut dan mengulangi lagi salatnya. setelah sampai ke tujuan akhirnya keduanya mengadu kepada Rasulullah Saw atas peristiwa yang telah mereka alami. lalu Rasulullah bersabda" engkau yang tidak mengulangi salat lagi mendapatkan satu pahala sedangkan engkau yang mengulangi mendapatkan dua pahala. berdasarkan kisah tersebut bisa diqiyaskan bahwa seseorang yang telah melaksanakan salat jama takdim duhur dan ashar tiba2 bis berhenti di masjid saat waktu salat ashar maka boleh memilih dua pilihan. yang pertama tidak perlu salat ashar lagi karena sudah jama takdim (dapat 1 pahala) yang kedua mengulanginya (dapat 2 pahala). Hanya Allah yang Maha Tahu

Post a Comment

 
Support : Creating Website | Mardani | bang dany
Copyright © 2011. MA "TARBIYATUL MUTA'ALLIMIN" Pasawahan - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger